Jak zostać uczestnikiem WTZ?

Osoby chętne do korzystania z rehabilitacji prowadzonej w ramach naszego warsztatu składają w siedzibie placówki:

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ,

– podanie,

– opinię psychologa,

– aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Możliwość przyjęcia uzależniona jest od ilości wolnych miejsc.

Reklamy