Kim jesteśmy?

cropped-1174941_652682018076362_427444413_n.jpgWarsztat Terapii Zajęciowej
Przy Duszpasterskim Stowarzyszeniu Osób
z Upośledzeniem Umysłowym

os. Centrum C 7

31-930 Kraków

tel: 12 4259753

WTZ

Kim jesteśmy?

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
image004

Realizacja przez warsztat tego celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

– umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;

– psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji.

Nasz warsztat został założony przez Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym 01.12.1999 roku.

Do placówki uczęszcza 35 podopiecznych. Są to dorosłe osoby z dysfunkcją intelektualną.

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przekazywanych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Reklamy