O Stowarzyszeniu

Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym  funkcjonuje
w Krakowie na os. Centrum  C 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest o ustawę z dnia 7.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz  Statut zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim  w dniu 25.11.1996 r. Nr 1313.

W roku 2004 nastąpił wpis Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego
KRS  nr 0000151618.

Stowarzyszenie zarejestrowane jest jako Organizacja Pożytku Publicznego.

Reklamy