Krawiecko-dziewiarska

Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata, kształtowanie poczucia piękna, estetyki oraz rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia poprzez wykonywanie szkiców prac: wyszywanych (różne techniki), plastycznych (ołówek, kredki ołówkowe i olejne) oraz techniki łączonych.
Motywowanie i zachęcanie Uczestników do otwarcia umysłu na pomysły i własną wyobraźnię. Duża samodzielność Uczestników w pomyśle i realizacji wykonywanych prac. Twórcze działanie na poszczególnych etapach pracy. Doskonalenie indywidualnego warsztatu pracy każdego Uczestnika oraz rozwijanie indywidualnych talentów Uczestników. Kształtowanie doznań artystycznych oraz odbioru różnych form sztuki poprzez oglądanie wystaw prac innych artystów oraz zwiedzanie wystaw w muzeach sztuki.
Usprawnianie manualne Uczestników poprzez wykonywanie określonych prac praktycznych o różnorodnej tematyce. Metody, formy pracy oraz rodzaj wykonywanych zadań i prac zawsze dostosowany jest do indywidualnych możliwości i potrzeb Uczestników.
Zapoznanie Uczestników z zasadami wykonywania ściegów i haftów oraz ich wykorzystanie w pracach praktycznych – obrazach, serwetkach wyszywanych na lnie, na kanwie. Wyszywanie obrazów haftem krzyżykowym i gobelinowym. Wykonywanie prac różnymi technikami na kiermasze świąteczne (stroiki, upominki, bibeloty, kartki okolicznościowe).
Prace ciekawie oprawiane różnymi technikami zdobią pracownię, różne pomieszczenia WTZ, a niektóre biorą udział w różnego typu konkursach organizowanych przez inne instytucje i jednostki (np. Krakowskie Spotkania Artystyczne GAUDIUM, konkursy MOPS-u, PFRON-u).
Doskonalenie lub nauka czynności przydatnych w życiu codziennym dla Uczestników (prasowanie, pranie, szycie itp.). Przypomnienie lub nauka prawidłowego i bezpiecznego użytkowanie żelazka, maszyny do szycia. Prasowanie na potrzeby WTZ (fartuchy
i ściereczki kuchenne – do pracowni gospodarstwa domowego, podkoszulki na zawody sportowe, obrusy, serwetki na różne uroczystości warsztatowe), oraz wykonywanie prostych prac krawieckich (szycie serwetek, fartuchów, ściereczek, przyszywanie guzików, łatanie odzieży). Przygotowywanie strojów do występów scenicznych i tanecznych Uczestników WTZ, oraz opieka nad nimi (pranie, prasowanie).
Nabywanie przez Uczestników umiejętności konserwacji narzędzi i sprzętu wykorzystywanego przy określonych pracach (żelazko, maszyna do szycia). Poprzez realizację założonych celów i zadań pracowni Uczestnicy przygotowywani są do przyszłej samodzielnej pracy zawodowej.

Reklamy