Plastyczna

Głównymi celami tej pracowni jest nauka:
– o kolorach i ich symbolicznym znaczeniu
– o symbolach w sztuce
– o pięknie
– rysunku
– o piśmie w sztuce
– malowania różnymi technikami
– wykonywania prac metodą collage, decoupage
– wykonywania prac z modeliny, mydła i masy solnej
– zastosowania plasteliny
– o sztuce użytkowej oraz nauka wykonywania wyrobów związanych tematycznie z tą sztuką
– o stylach w sztuce
– o wielkich artystach: rysownicy, malarze, rzeźbiarze (polscy i inni)

Poza tym w ramach naszych zadań wykonujemy dekoracje przestrzenne i płaskie,
prowadzimy Kronikę Warsztatu (nauka zakomponowania karty kroniki i wykonania dekoracji tej karty – pismo, rysunek).
Uczymy się o kulturze polskiej: zwyczajach i tradycji narodowej oraz kultywowaniu tych zwyczajów poprzez wykonywanie wyrobów na kiermasze świąteczne.

Poza tym:
– wychodzimy na spacery i wycieczki w celu poznania z autopsji architektury Krakowa (starej i nowej).
– zwiedzamy wystawy malarstwa i inne wystawy związane ze sztuką.

W ramach pracowni przygotowywane są krótkie przedstawienia: montaże
słowno-muzyczne o tematyce religijnej i etycznej z okazji świąt kościelnych
(dwa razy w roku).
We wszelkich działaniach tej pracowni kształtujemy wrażliwość estetyczną i uwrażliwianie na piękno, dobro i przyjaźń.

Reklamy