Stolarska i rzemiosł różnych

Praktyczna nauka prac z wykorzystaniem drewna, metalu, wikliny, sznurka i gliny. Poznawanie różnych materiałów i technologii w pracy. Nabywanie umiejętności konserwacji narzędzi.

Reklamy