Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitacja ruchowa prowadzona w WTZ ma na celu poprawę sprawności fizycznej, wydolności krążeniowo-oddechowej organizmu, polepszanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, zdolności manualnych oraz korekcję wad postawy i zapobieganie powikłaniom wynikającym ze zmniejszonej aktywności fizycznej.

Ćwiczenia prowadzone są indywidualnie i w grupach, w zależności od rodzaju schorzenia i celów terapeutycznych.

 

Reklamy