Zarząd

Podstawową władzą Stowarzyszenia jest Zarząd. Kieruje on całokształtem działalności, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację celów. Zarząd składa się z 5 członków, są oni wybierani co trzy lata.

 

Reklamy